ZWROT PODATKU z Holandii - Racibórz

 • Całkowity koszt usługi tylko 150 zł
 • Bez prowizji procentowych i ukrytych kosztów
 • Bezpłatna kalkulacja wysokości ZWROTU PODATKU i ROZŁĄKOWEGO z Holandii
 • Średni czas oczekiwania od 3 do 12 miesięcy
 • Rozłąkowe dla współmałżonka lub partnera podatkowego
 • Ulgi na dzieci i osoby samotnie wychowujące dzieci
 • Pomoc w uzyskaniu karty podatkowej Jaaropgaaf / Jaaropgave
 • Fachowe doradztwo i obsługa

Począwszy od roku podatkowego 2015 wprowadzono w Holandii duże zmiany w przepisach podatkowych dotyczących obcokrajowców pracujących na terenie Holandii. Zmiany te dotyczą przede wszystkim pracowników niezameldowanych na terenie Holandii lub zameldowanych w Holandii tylko przez część roku.

Wbrew powszechnie krążącym plotkom, w/w zmiany choć dość mocno utrudniają to jednak nadal umożliwiają uzyskanie ZWROTU PODATKU z Holandii za rok 2016 i 2015. W związku z dużym zamieszaniem związanym z tą kwestią i ogromną ilością zapytań z Państwa strony postanowiliśmy je po krótce opisać w poniższym tekście.

REGUŁA 90%

Najważniejszą zmianą determinującą możliwość uzyskania zwrotu podatku z Holandii za rok 2016 / 2015 jest wprowadzenie REGUŁY 90%. Zgodnie z nią, przy rozliczaniu podatku dochodowego w Holandii podatnicy dzieleni są na dwie grupy:

 • PODATNIKÓW ZAGRANICZNYCH - podatnik taki nie ma prawa do stosowania holenderskich ulg podatkowych oraz odliczeń od dochodu i w większości przypadków nie będzie mógł uzyskać żadnego zwrotu podatku z Holandii za rok 2016 / 2015.

 • KWALIFIKOWANYCH PODATNIKÓW ZAGRANICZNYCH - podatnikowi takiemu przysługują holenderskie ulgi podatkowe oraz odliczenia od dochodu, co przedkłada się na możliwośc uzyskania ewentualnego zwrotu podatku z Holandii za rok 2016 / 2015.
  Aby zostać uznanym za KAWALIFIKOWANEGO PODATNIKA ZAGRANICZNEGO należy spełniać jednak następujące warunki:
  - być obywatelem jednego z Państw UE;
  - uzyskać co najmniej 90% swoich całkowitych dochodów w Holandii;
  - dostarczyć do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiednie zaświadczenie o dochodach z kraju Twojego zamieszkania.

Dlatego też, zanim zaczniesz ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za rok 2016 / 2015 musisz w pierwszej kolejności ustalić do której grupy podatników będziesz należeć. Jeśli nie jesteś pewny(a) jak to zrobić, sprawdzimy to dla ciebie całkowicie bezpłatnie.

W tym celu prosimy cię o wypełnienie naszego profesjonalnego kalkulatora zwrotu poodatku z Holandii 2016 2015 2014 2013 2012, który otworzysz klikając TUTAJ.

Formularz ten wypełnisz w kilka minut. Bez zobowiązań i przesyłania nam jakichkolwiek dokumentów. W odpowiedzi poinformujemy cię poprzez e-mail czy w ogóle przysługuje ci zwrot podatku z Holandii. Jeśli TAK, to w jakiej dokładnie kwocie oraz prześlemy ci komplet dokumentów umożliwiających uzyskanie go za naszym pośrednictwem. Informujemy jednocześnie, że całkowity koszt uzyskania zwrotu podatku dochodowego z Holandii za naszym pośrednictwem wynosi 150 zł.

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH Z POLSKIEGO URZĘDU SKARBOWEGO

Drugą istotną zmianą dotyczącą holenderskich rozliczeń podatkowych za rok 2016 / 2015, jest konieczność uzyskania i dostarczenia do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiedniego zaświadczenia z Polskiego Urzędu Skarbowego, potwierdzającego ile wyniósł twój dochód uzyskany w Polsce oraz wszystkich innych krajach poza Holandią. Zaświadczenie to trzeba będzie uzyskać na specjalnym formularzu, który udostępnimy ci również bezpłatnie.

Oznacza to, że aby w ogóle móc ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za rok 2016 / 2015, najpierw będziesz musiał(a) rozliczyć się twoich holenderskich dochodów w Polsce, składając do urzędu skarbowego deklarację podatkową PIT-36 wraz z załącznikiem PIT Z/G.

Warto tu od razu dodać, że osoby które uzyskiwały dochody tylko na terenie Holandii nie muszą dopłacać żadnego podatku dochodowego w Polsce.

Jeśli nie rozliczyłeś(aś) się jeszcze z dochodu holenderskiego w Polsce, możemy przygotować dla ciebie również odpowiednią polską deklarację podatkową PIT-36 i PIT ZG. Koszt takiej usługi wynosi 100 zł i jest płatny niezależnie od usługi uzyskania zwrotu podatku z Holandii. Aby otrzymać więcej informacji na ten temat, wypełnij nasz formularz zgłoszeniowy po prawej i wybierz PIT36.

UWAGA !!! Do uzyskania ZWROTU PODATKU z Holandii za rok 2014, 2013, 2012 wyżej wspomniane zaświadczenie nie jest wymagane.

 

 1. Wymagane dokumenty
 2. Kalkulator - sprawdź jaki zwrot podatku z Holandii ci się należy
 3. Koszty i procedura
 4. Dlaczego my?
 5. Najczęstsze pytania (FAQ)

WYMAGANE DOKUMENTY

Podstawą do wystąpienia o zwrot podatku z Holandii jest holenderska karta podatkowa o nazwie:

Kliknij ten link aby zobaczyć tłumaczenie Jaaropgaaf / Jaaropgave.

Można starać się o zwrot kwoty z pozycji Ingehouden loonbelasting lub Ingehouden loonheffing. Aktualnie można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii za lata 2016, 2015, 2014, 2013 i 2012.

Jaaropgaaf lub Jaaropgave zobowiazany jest wydać każdy holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło zatrudnienie pracownika. Jeśli w danym roku pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz ubiegać się o kartę podatkową od każdego z nich.

Jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, należy zwrócić się do pracodawców o ich wystawienie.

W przypadku jeśli z jakichś przyczyn nie są Państwo w stanie uzyskać ich samodzielnie, możemy również zwrócić się o ich wydanie w waszym imieniu.
Kliknij ten link aby dowiedzieć się jak uzyskać Jaaropgaaf / Jaaropgave z Holandii za naszym pośrednictwem.

Jeśli posiadasz komplet kart podatkowych Jaaropgaaf / Jaaropgave za dany rok podatkowy, możesz bez obaw ubiegać się o zwrot podatku z Holandii.

 

KALKULATOR

Jeżeli chcesz wykonać bezpłatnie obliczenie wysokości zwrotu podatku z Holandii użyj naszego kalkulatora klikając odnośnik poniżej.

kalkulator zwrot podatku z holandii Kliknij TUTAJ aby otworzyć  ZWROTU PODATKU Z HOLANDII KALKULATOR

Formularz ten wypełnisz w kilka minut. Bez zobowiązań i przesyłania jakichkolwiek dokumentów.

W odpowiedzi otrzymasz od nas na podany adres e-mail informację o wysokości zwrotu podatku o jaki możesz się ubiegać oraz komplet dokumentów niezbędnych do jego odzyskania.

 

KOSZTY I PROCEDURA

Zwrotu podatku z Holandii możesz załatwić u nas na dwa sposoby:

 • W siedzibie naszego biura - Racibórz ulica Adama Mickiewicza 10A/3 lub Opole ulica Ks. Hugona Kołłątaja 10/1

  W takim wypadku całkowity koszt usługi wynosi 150 zł i jest płatny podczas wizyty w naszym biurze.

  Aby załatwić zwrot podatku bezpośrednio w naszej siedzibie, przyjdź do biura w Raciborzu i zabierz ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub aktualny paszport,

  • numer konta bankowego na który chcesz otrzymać zwrot podatku z Holandii,

  • dokument potwierdzający nadanie ci holenderskiego numeru podatkowego SoFi / BSN lub ostatni dokument otrzymany z holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst,

  • komplet holenderskich kart podatkowych Jaaropgaaf / Jaaropgave za dany rok.

  Podczas wizyty w naszym biurze poinformujemy cię o jaką kwotę zwrotu podatku z Holandii możesz faktycznie się ubiegać. Jeśli zdecydujesz się załatwiać zwrot podatku za naszym pośrednictwem złożymy w twoim imieniu do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiednią deklarację.

 • Korespondencyjnie - poprzez e-mail.

  W takim wypadku całkowity koszt usługi wynosi od 150 zł i jest płatny przelewem na nasze firmowe konto, po otrzymaniu kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji usługi.

  Aby załatwić zwrot podatku korespondecyjnie wypełnij nasz formularz online, który znajdziesz poniżej. Formularz ten wypełnisz bez przesyłania nam jakichkolwiek dokumentów i zobowiązań.

  Kliknij TUTAJ aby ubiegać się o ZWROT PODATKU Z HOLANDII

  W odpowiedzi, otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą:

  • informację o kwocie zwrotu podatku z Holandii o jaki możesz się ubiegać, oraz

  • odpowiedni komplet formularzy umożliwiających ci jego uzyskanie za naszym pośrednictwem.


  Jeśli zdecydujesz się ubiegać o zwrot podatku za naszym pośrednictwem:
  - wydrukuj formularze z naszej wiadomości e-mail,
  - podpisz i wypełnij je zgodnie z dołączoną instrukcją,
  - dołącz wskazane kserokopię twoich dokumentów, i
  - odeślij komplet pocztą na adres naszego biura.

  Jeśli nie masz możliwości samodzielnego wydrukowania otrzymanych poprzez e-mail formularzy, skontaktuj się z nami telefonicznie a prześlemy ci je pocztą na wskazany adres.


Poniżej dokładny opis procedury załatwienia zwrotu podatku z Holandii
drogą korespondencyjną
.

KROK 1 - weryfikacja dokumentów

Po otrzymaniu twojej przesyłki, sprawdzimy czy przesłane nam dokumenty są kompletne i umożliwiają rozpoczęcie realizacji usługi.

Jeśli NIE, poprosimy cię o ich uzupełnienie.
Jeśli TAK, otrzymasz od nas wiadomosć e-mail z informacją o numerze konta bankowego, na który należy dokonać przelewu za wykonanie usługi.

KROK 2  - potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji

Po zaksięgowaniu twojej wpłaty na naszym koncie, prześlemy Ci przyjęcia twojego zlecenia do realizacji.

KROK 3 - rejestracja konta bankowego do wypłaty zwrotu podatku z Holandii

Następnie otrzymasz od nas wiadomości e-mail, w której prześlemy ci specjalne pismo służacę do rejestracji twojego konta bankowego, do otrzymywania przyszłych wypłat pieniędzy z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii. W tym celu, pismo to będziesz musiał(a) wydrukować i przesłać do Holandii, pod wskazany przez nas adres.

KROK 4 - przesłanie twojej deklaracji do urzędu Belastingdienst w Holandii

Po przeprowadzeniu pierwszych 3 KROKÓW, wypełnimy twój formularz Aangifte i prześlemy go do urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii.

KROK 5 - wydanie decyzji i wypłata zwrotu podatku na konto bankowe

Ostatecznie, po rozpatrzeniu twojej sprawy przez holenderskie władzę podatkowe, otrzymasz z Holandii pocztą decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag lub Aanslag z informacją o przyznanej ci kwocie zwrotu podatku.

Wkrótce po wydaniu decyzji, otrzymasz też przelew przyznanego ci zwrotu podatku na konto bankowe zgłoszone w KROKU 3 niniejszej procedury. Przelew ten otrzymasz bezpośrednio z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii, bez naszego pośrednictwa.

Informujemy jednocześnie, że średni czas oczekiwania na wydanie decyzji o zwrocie podatku z Holandii wynosi od 3 do 12 miesięcy.

 DLACZEGO MY?

 • Stały koszt usługi
  Jako jedyna firma na rynku oferujemy ci stałą opłatę za usługę. Bez ukrytych opłat i prowizji procentowych.

 • Umowa zlecenie
  Usługa wykonywana jest na umowę zlecenie, a nie jak w wielu firmach na "słowo honoru". Dzięki temu wiesz za co płacisz i masz gwarancje, że usługa zostanie wykonana zgodnie z jej warunkami.

 • Proste procedury
  Dla wygody naszych klientów uprościliśmy do maksimum procedury wszystkich oferowanych usług. Niezbędne formalności załatwisz z nami korespondencyjnie, przez telefon lub poprzez e-mail.

 • Maksymalny zwrot podatku
  Podchodzimy indywidualnie do każdego klienta i jego sprawy, zawsze szukając najkorzystniejszej opcji rozliczenia. Wykorzystujemy wszystkie ulgi podatkowe przysługujące obcokrajowcą, dzięki czemu nasi klienci naprawdę otrzymują maksymalną kwotę zwrotu podatkowego. W przypadkach kiedy jest to opłacalne załatwiamy również zwrot podatku dla małżonka lub partnera podatkowego, czyli tzw. rozłąkowe z Holandii .

 • Profesjonalizm
  W odróżnieniu od innych firm specjalizujemy się tylko i wyłącznie w usługach przeznaczonych dla osób pracujących na terenie Holandii. Dzięki temu wiemy i potrafimy więcej niż konkurencja. W razie potrzeby przeprowadzamy odwołania i korekty decyzji. Często rozwiązujemy sprawy z którymi nie radzą sobie inne biura.

 • Doświadczenie.
  Zwrotem podatku z Holandii zajmujemy się od 2002 roku a z naszych usług skorzystało już kilkadziesiąt  tysięcy klientów.


NAJCZĘSTSZE PYTANIA (FAQ)

 1. Jak załatwić zwrot podatku z Holandii ?

 2. Jak obliczyć zwrot podatku z Holandii ?

 3. Ile lat wstecz można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii ?

 4. Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia zwrotu podatku z Holandii ?

 5. Ile czasu trzeba czekać na zwrot podatku z Holandii ?

 6. Holenderska karta podatkowa Jaaropgaaf / Jaaropgave

 7. Rozłąkowe Holandia. Co to jest, ile można zyskać, jak załatwić ?

 8. Ile wynosi podatek w Holandii ?

 9. Do kiedy trzeba rozliczyć się z podatku w Holandii ?

 10. Czy muszę rozliczać się z podatku w Holandii ?

 11. Jaka jest kara za niezłożenie zeznania podatkowego w Holandii ?

 

ZWROT PODATKU z Holandii Wrocław

ZWROT PODATKU z Holandii Kietrz

ZWROT PODATKU z Holandii Głubczyce

ZWROT PODATKU z Holandii Kędzierzyn-Koźle

ZWROT PODATKU z Holandii Ozimek

ZWROT PODATKU z Holandii Wodzisław Śląski

ZWROT PODATKU z Holandii Rybnik

ZWROT PODATKU z Holandii Katowice

ZWROT PODATKU z Holandii Gliwice

ZWROT PODATKU z Holandii Opole

ZWROT PODATKU z Holandii Racibórz

ZWROT PODATKU z Holandii Rogów

ZWROT PODATKU z Holandii Krapkowice

ZWROT PODATKU z Holandii Kraków

ZWROT PODATKU z Holandii Warszawa

ZWROT PODATKU z Holandii Zabrze

ZWROT PODATKU z Holandii Gdańsk

ZWROT PODATKU z Holandii Gdynia

ZWROT PODATKU z Holandii Szczecin

ZWROT PODATKU z Holandii Rydułtowy

ZWROT PODATKU z Holandii Baborów

ZWROT PODATKU z Holandii Strzelce Opolskie

ZWROT PODATKU z Holandii Złotów

ZWROT PODATKU z Holandii Żory

ZWROT PODATKU z Holandii Sosnowiec

ZWROT PODATKU z Holandii Pszów

ZWROT PODATKU z Holandii Chorzów

ZWROT PODATKU z Holandii Kuźnia Raciborska

ZWROT PODATKU z Holandii Głogówek

ZWROT PODATKU z Holandii Gorzów Wielkopolski

 
KONTAKT

Tel (32) 415 21 50

Tel (32) 417 20 70Imię i nazwisko


Nr. telefonu


e-mail


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez firmę Biuro Rozliczeń Zagranicznych ul. Stefana Batorego 47-400 Racibórz, celem przekazania mi dokumentów dotyczących wybranej usługi.