ROZŁĄKOWE z Holandii 2015 2014 2013 2012 2011

 • Całkowity koszt usługi 200 zł
 • Bez prowizji procentowych i ukrytych kosztów
 • Bezpłatna kalkulacja 
 • Wyrabianie SoFi dla współmałżonka lub partnera podatkowego
 • Możliwość ubiegania się do 5 lat wstecz
 • Odwołania i korekty decyzji
 • Fachowe doradztwo i obsługa

Co to jest rozłąkowe z Holandii ?

Rozłąkowe jest to ulga podatkowa pozwalająca uzyskać osobą pracującym na terenie Holandii dodatkową kwotę zwrotu podatku dla małżonka lub partnera podatkowego, który nie pracuje w Holandii. Jej właściwa nazwa to bijzondere verhoging van de algemene heffingskorting i stosuje się ją w przypadku kiedy poprzez samodzielne rozliczenie podatku nie da się odzyskać całości zaliczki podatkowej odprowadzonej do holenderskiego urzędu podatkowego.

Rozłąkowe w Holandii polega na wspólnym rozliczeniu się z dochodów dwóch osób i jest odpowiednikiem polskiego rozliczenia małżeńskiego. Różnica polega na tym, że holenderski urząd podatkowy umożliwia wspólne rozliczenie nie tylko małżeństwom, ale również osobą prowadzącym i utrzymującym wspólnie domostwo, które nie są w związku małżenskim. W takich wypadkach osoba ta nazywana jest partnerem podatkowym.

Partnerem podatkowym może być każda osoba, która w danym roku spełniała wszystkie warunki wymienione poniżej:

 • ty i twój partner byliście zameldowani pod tym samym adresem przez okres co najmniej 6 miesięcy,

 • ani ty, ani twój partner nie byliście w tym czasie w związku małżeńskim z inną osobą,

 • ty i twój partner mieliście ukończone 18 lat.

i dodatkowo co najmniej jeden z poniższych warunków:

 • ty i twój partner mieliście wspólnie dziecko, lub jedno z was adoptowało dziecko drugiego partnera,

 • oboje jesteście współwłaścicielami nieruchomości w której byliście zameldowani w tym czasie.

Jakie warunki/wymogi trzeba spełniać aby otrzymać, ubiegać się o rozłąkowe z Holandii ?

O rozłąkowe z Holandii możesz starać się, jeśli w roku za który ubiegasz się o zwrot podatku w Holandii spełniasz wszystkie następujące wytyczne:

 1. Pracowałeś(aś) w Holandii w danym roku i miałeś(aś) odpoweidnio wysoki dochód w Holandii.

 2. Byłeś(aś) w związku małżeńskim przez okres conajmniej 6 miesięcy, lub mieszkałeś(aś) z osobą spełniającą kryteria partnera podatkowego i twój współmałżonek lub partner nie pracował w Holandii.

 3. Całkowity dochód brutto twojego małżonka lub partnera podatkowego w danym roku nie przekroczył poniższych progów:

  • 2015 rok - 6 300 Euro (ok. 26 460 zł)
  • 2014 rok - 6 100 Euro (ok. 25 498 zł)
  • 2013 rok - 5 690 Euro (ok. 23 955 zł)
  • 2012 rok - 6 485 Euro (ok. 26 000 zł)
  • 2011 rok - 6 355 Euro (ok. 26 000 zł)

Ile wynosi rozłąkowe z Holandii ?

Wysokość rozłąkowego uzależniona jest od przychodów obojga rozliczających się wspólnie osób oraz wysokości zaliczki podatkowej jaka odprowadzona została do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst przez osobę pracującą w Holandii.
Maksymalna kwota rozłąkowego z Holandii jaką można uzyskać to:

 • max 2203 euro za rok 2015
 • max 2103 euro za rok 2014
 • max 2001 euro za rok 2013
 • max 2033 euro za rok 2012
 • max 1987 euro za rok 2011

Jeśli chcesz sprawdzić czy możesz ubiegać o rozłąkowe z Holandii wypełnij formularz online. Bez zobowiazań i przesyłania jakichkolwiek dokumentów.

Klinij ten link aby bezpłatnie obliczyć rozłąkowe z Holandii za rok 2015 2014 2013 2012 2011.

W odpowiedzi otrzymasz na podany adres e-mail informację o kwocie rozłąkowego o jakią możesz się ubiegać oraz komplet dokumentów niezbędnych do jego uzyskania.

Jak załatwić rozłąkowe z Holandii ?

Rozłąkowe  z Holandii możesz załatwić u nas na dwa sposoby:

 • W siedzibie naszego biura w Racibórzu ulica Stefana Batorego 7/5.

  W takim wypadku całkowity koszt usługi wynosi 200 zł i jest płatny podczas wizyty w naszym biurze.

  Aby załatwić rozłąkowe bezpośrednio w naszej siedzibie, przyjdź do biura w Raciborzu i zabierz ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub aktualny paszport,

  • numer konta bankowego na który chcesz otrzymać rozłąkowe z Holandii,

  • dokument potwierdzający nadanie ci holenderskiego numeru podatkowego SoFi / BSN lub ostatni dokument otrzymany z holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst,

  • komplet dokumentów potwierdzających całkowity dochód uzyskany za dany rok w Polsce.

  Podczas wizyty w naszym biurze poinformujemy cię o jaką kwotę rozłąkowego z Holandii możesz faktycznie się ubiegać. Jeśli zdecydujesz się załatwiać rozłąkowe za naszym pośrednictwem złożymy w twoim imieniu do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiednią deklarację.

 • Korespondencyjnie.

  W takim wypadku całkowity koszt usługi wynosi 200 zł i jest płatny przelewem na nasze firmowe konto, po otrzymaniu kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji usługi.

  Aby załatwić rozłąkowe korespondecyjnie wypełnij nasz formularz online, który znajdziesz poniżej. Formularz ten wypełnisz bez przesyłania nam jakichkolwiek dokumentów i zobowiązań.

  Kliknij TUTAJ aby ubiegać się o ROZŁĄKOWE Z HOLANDII

  W odpowiedzi, otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą:

  • informację o dokładnej kwocie rozłąkowego z Holandii o jakie możesz się ubiegać, oraz

  • odpowiedni komplet formularzy umożliwiających ci jego uzyskanie.


  Jeśli zdecydujesz się ubiegać o rozłąkowe za naszym pośrednictwem:
  - wydrukuj formularze z naszej wiadomości e-mail,
  - podpisz i wypełnij je zgodnie z dołączoną instrukcją,
  - dołącz wskazane kserokopię twoich dokumentów, i
  - odeślij komplet pocztą na adres naszego biura.

  Jeśli nie masz możliwości samodzielnego wydrukowania przesłanych ci poprzez e-mail formularzy, skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz kontaktowy po prawej, a prześlemy ci je pocztą pod wskazany adres.


Poniżej dokładny opis procedury załatwienia rozłąkowego z Holandii
drogą korespondencyjną
.

KROK 1 - weryfikacja dokumentów

Po otrzymaniu twojej przesyłki, sprawdzimy czy przesłane nam dokumenty są kompletne i umożliwiają rozpoczęcie realizacji usługi.

Jeśli NIE, poprosimy cię o ich uzupełnienie.
Jeśli TAK, otrzymasz od nas wiadomosć e-mail z informacją o numerze konta bankowego, na który należy dokonać przelewu za wykonanie usługi.

KROK 2  - potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji

Po zaksięgowaniu twojej wpłaty na naszym koncie, jako potwierdzenie przyjęcia twojego zlecenia do realizacji, prześlemy ci drogą pocztową oryginał umowy zlecenia na wykonanie usługi.

KROK 3 - rejestracja konta bankowego do wypłaty zwrotu podatku z Holandii

Następnie otrzymasz od nas wiadomości e-mail, w której prześlemy ci specjalne pismo służacę do rejestracji twojego konta bankowego, do otrzymywania przyszłych wypłat pieniędzy z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii. W tym celu, pismo to będziesz musiał(a) wydrukować i przesłać do Holandii, pod wskazany przez nas adres.

KROK 4 - przesłanie twojej deklaracji do urzędu Belastingdienst w Holandii

Po przeprowadzeniu pierwszych 3 KROKÓW, wypełnimy twoje holenderskie zeznanie podatkowe i prześlemy je do urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii.

KROK 5 - wydanie decyzji i wypłata zwrotu podatku na konto bankowe

Ostatecznie, po rozpatrzeniu twojej sprawy przez holenderskie władzę podatkowe, otrzymasz z Holandii pocztą decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag lub Aanslag z informacją o przyznanej ci kwocie rozłąkowego.

Wkrótce po wydaniu decyzji, otrzymasz też przelew przyznanego ci rozłąkowego na konto bankowe zgłoszone w KROKU 3 niniejszej procedury. Przelew ten otrzymasz bezpośrednio z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii, bez naszego pośrednictwa.

Informujemy jednocześnie, że średni czas oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu rozłąkowego z Holandii wynosi od 3 do 6 miesięcy.

 
KONTAKT

Tel (32) 415 21 50

Tel (32) 417 20 70Imię i nazwisko


Nr. telefonu


e-mail


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez firmę Biuro Rozliczeń Zagranicznych ul. Stefana Batorego 47-400 Racibórz, celem przekazania mi dokumentów dotyczących wybranej usługi.