Jaaropgaaf / Jaaropgave - tłumaczenie

Loon
(LOON VOOR LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN lub FISCAAL LOON) - kwota dochodu brutto.

Ingehouden Loonbelasting/Premie Volksverzekeringen
(LOONBELASTING/PREMIE VOLKSVERZEKERINGEN lub LOONHEFFING lub INGEHOUDEN LOONHEFFING) - pobrana przez pracodawcę zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie społeczne. Stanowi maksymalną kwotę zwrotu podatku z Holandii o jaką możesz się ubiegać.

Arbeidskorting
(VERREKENDE ARBEIDSKORTING) - ulga pracownicza.
Przysługujące pomniejszenie opodatkowania dokonane przez pracodawcę.

Premie ziekenfonds
(INGEHOUDEN BIJDRAGE ZORGVERZEKERINGSWET) - ubezpieczenie zdrowotne.
Jest mało istotną pozycją z punktu widzenia zwrotu podatku, gdyż można ją odliczyć od podatku dopiero po przekroczeniu dość wysokiej wartości progowej, co w przypadku pracowników z Polski raczej się nie zdarza.

Loon Zorgverzekeringswet - dochód brutto podlegający ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Levensloopverlofkorting - ulga ze względu na staż pracy.
Ulga w podatku od wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne przyznawana na podstawie stażu pracy.

Loonheffingskorting - ulga w podatku od wynagrodzenia.
Jeżeli możliwe jest stosowanie ulgi w podatku do wynagrodzenia, podatek od wynagrodzenia/składki na ubezpieczenia społeczne naliczone na podstawie wynagrodzenia, pomniejszane są o kwotę ulgi. Istnieją cztery możliwości stosowania ulgi przez pracodawcę: powszechna ulga podatkowa, (zwiększona) ulga pracownicza, ulga dla pracowników starszych, ulga dla młodzieży niepełnosprawnej.

Karty podatkowe Jaaropgaaf / Jaaropgave wydawane przez pracodawców mogą różnić się od siebie ułożeniem poszczególnych pozycji oraz treścią. Po ich otrzymaniu należy zawsze sprawdzić czy nasze dane personalne podane w dokumencie są prawidłowe. Dotyczy to w szczególności numeru podatkowego BSN lub SoFi-nummer oraz zarobku brutto. W przypadku znalezienia nieprawidłowości w wydanym dokumencie należy niezwłocznie zgłosić się do pracodawcy i poprosić o naniesienie korekty.

Zobacz wzory dokumentów Jaaropgaaf / Jaaropgave:
Jaaropgaaf 1, Jaaropgaaf 2, Jaaropgaaf 3, Jaaropgave 1, Jaaropgave 2, Jaaropgave 3

Dokumenty Jaaropgaaf lub Jaaropgave wydawane przez poszczególnych pracodawców często różnią się od siebie wyglądem i rozkładem zawartych w nich danych.

Jaaropgaaf / Jaaropgave zobowiazany jest wydać każdy holenderski pracodawca po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło zatrudnienie pracownika. Jeśli w danym roku pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy, musisz ubiegać się osobno o kartę podatkową od każdego z nich.

Jeżeli nie posiadają Państwo wymaganych dokumentów, należy zwrócić się do pracodawcy o ich wystawienie.

W przypadku jeśli z jakichś przyczyn nie są Państwo w stanie uzyskać ich samodzielnie, możemy również zwrócić się o ich wydanie w waszym imieniu.
Kliknij ten link aby dowiedzieć się jak uzyskać Jaaropgaaf / Jaaropgave z Holandii za naszym pośrednictwem.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat holenderskiej karty podatkowej wybierz Jaaropgaaf / Jaaropgave z menu po lewej.

 

NAJCZĘSTSZE PYTANIA (FAQ)

 1. Jak załatwić zwrot podatku z Holandii ?

 2. Jak obliczyć zwrot podatku z Holandii ?

 3. Ile lat wstecz można ubiegać się o zwrot podatku z Holandii ?

 4. Jakie dokumenty są potrzebne do załatwienia zwrotu podatku z Holandii ?

 5. Ile czasu trzeba czekać na zwrot podatku z Holandii ?

 6. Holenderska karta podatkowa Jaaropgaaf / Jaaropgave

 7. Rozłąkowe z Holandii. Co to jest, ile wynosi, jak załatwić ?

 8. Ile wynosi podatek w Holandii ?

 9. Progi podatkowe w Holandii

 10. Do kiedy trzeba rozliczyć się z podatku w Holandii ?

 11. Czy muszę rozliczać się z podatku w Holandii ?

 12. Jaka jest kara za niezłożenie zeznania podatkowego w Holandii ?

 

KONTAKT

Tel (32) 415 21 50

Tel (32) 417 20 70Imię i nazwisko


Nr. telefonu


e-mail


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez firmę Biuro Rozliczeń Zagranicznych ul. Stefana Batorego 47-400 Racibórz, celem przekazania mi dokumentów dotyczących wybranej usługi.