Kinderbijslag - zasiłek rodzinny z Holandii

Odpowiednikiem polskiego zasiłku rodzinnego w Holandii jest świadczenie o nazwie Kinderbijslag. Mogą się o nie ubiegać wszystkie osoby pracujące na terenie Holandii, których pracodawca odprowadza  składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne. Holenderski zasiłek rodzinny można otrzymać na dzieci które nie ukończyły 18 roku życia.

Kinderbijslag wypłacany jest przez holenderski Bank Świadczeń Socjalnych, czyli Sociale Verzekeringsbank, w skrócie (SVB).

SVB rozpatruje prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii na podstawie danych przekazanych we wniosku oraz danych uzupełniających, przekazywanych mu w trakcie trwania procedury przyznania prawa do Kinderbijslag.

Prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii rozpatrywane jest standardowo 4 kwartały wstecz od momentu złożenia wniosku. Po przyznaniu prawa, zasiłek wypłacany jest co kwartał (co 3 miesiące), na wskazane konto bankowe w Polsce lub dowolnym kraju.

Aby otrzymywać zasiłek rodzinny z Holandii nie musisz rezygnować z prawa do zasiłku w Polsce. W takim przypadku otrzymywany Kinderbijslag pomniejszony będzie o kwotę zasiłku rodzinnego przyznanego ci w Polsce.

Ile wynosi zasiłek rodzinny w Holandii ?

Wysokość przyznawanej kwoty zasiłku rodzinnego w Holandii zależy od wieku oraz liczby dzieci, na które ubiegasz się o Kinderbijslag. W odróżnieniu od zasiłku rodzinnego w Polsce, nie ma tu znaczenia wysokość dochodów uzyskiwanych przez rodziców.

W roku 2012 kwota zasiłku rodzinnego w Holandii wynosi pomiędzy 188 a 415 euro / za kwartał / na każde dziecko.

kwota zasiłku rodzinnego w holandii za rok 2012

Jakie są warunki ubiegania się o zasiłek rodzinny z Holandii?

Aby ubiegać się o przyznanie zasiłku rodzinnego w Holandii należy spełniać wszystkie poniższe warunki:

  • mieć zapłacone składki na holenderskie ubezpieczenie społeczne - tzw. Premie Volksverzekeringen, w pierwszym dniu kwartału za który chcemy ubiegać się o zasiłek,

  • utrzymywanie dzieci w wieku poniżej 18 lat,

  • w razie potrzeby móc udowodnić ponoszone koszty utrzymania dzieci (paragony, faktury, rachunki itp.).

Ile czasu trwa załatwienie i przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego w Holandii?

Średni czas rozpatrzenia wniosku o przyznanie prawa do holenderskiego zasiłku rodzinnego Kinderbijslag wynosi od kilku miesięcy nawet do 1 roku.

SVB uwzględni jednak w wydanej ci decyzji również wszystkie kwartały, które upłyną w trakcie jego rozpatrywania i również wypłaci za nie zasiłek.

Jak załatwić zasiłek rodzinny z Holandii?

Aby załatwić zasiłek rodzinny z Holandii, przyjdź do naszego biura w Raciborzu, przy ul. Piwnej 14 i zabierz ze sobą następujace dokumenty:

  • Dowody osobiste lub paszporty całej rodziny, zarówno rodziców jak i niepełnoletnich dzieci. Jeśli dzieci nie posiadają dowodów lub paszportów, potrzebne będą ich numery PESEL.

  • Dokładne terminy zatrudnienia oraz nazwy pracodawców z ostatnich 12 miesięcy, zarówno na terenie Holandii jak i w pozostałych krajach. Dotyczy to obojga rodziców dzieci.

  • Numer konta bankowego na który chcesz otrzymywać zasiłek rodzinny z Holandii.

  • Holenderski numer podatkowy SoFi / BSN, zarówno twój jak i małżonka(i) jeśli posiada.

  • Jeżeli pobierasz zasiłek rodzinny na terenie innych krajów poza Holandią, należy zabrać ze sobą ostatnią decyzje potwierdzającą przyznany zasiłek.

Podczas wizyty w naszym biurze poinformujemy cię o jaką kwotę zasiłku rodzinnego w Holandii możesz faktycznie się ubiegać oraz jak będzie przebiegać procedura jego przyznania. Jeśli zdecydujesz się załatwiać zasiłek za naszym pośrednictwem, podpiszemy z tobą umowę zlecenie i złożymy do urzędu SVB odpowiedni wniosek.

Koszt złożenia wniosku o przyznanie Kinderbijslag wynosi 200 zł i jest płatny z góry przy podpisaniu zlecenia na wykonanie usługi.

Po przyjęciu twojego wniosku o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego w Holandii, urząd SVB prześle ci dodatkowe formularze w celu weryfikacji oraz potwierdzenia podanych przez ciebie we wniosku informacji.

W trakcie trwania procedury weryfikacyjnej urząd SVB poprosi cię między innymi o potwierdzenie przedstawionej przez ciebie sytuacji rodzinnej na formularzach typu E-401 i/lub E-411, poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w skrócie ROPS w Polsce.

Z otrzymanymi formularzami trzeba będzie zwrócić się do ROPS w twoim mieście wojewódzkim i dostarczyć tam odpowiednie dokumenty. Wykaz dokumentów potrzebnych do potwierdzenia formularzy typu "E" można znaleźć pod tym linkiem:

http://rops-katowice.pl/koordynacja-swiadczen-rodzinnych-w-krajach-unii-europejskiej-i-europejskiego-obszaru-gospodarczego

Po dostarczeniu przez ciebie wymaganych przez ROPS dokumentów, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej musi potwierdzić i odesłać twoje formularze E401 i/lub E411 z powrotem do urzędu SVB w Holandii.

Jeżeli po otrzymaniu przesłanych przez ROPS formularzy, SVB uzna że ma już zakończoną procedurę weryfikacji twojego prawa do zasiłku rodzinnego w Holandii, wydaje decyzję.

Decyzja ta zostanie przesłana na twój adres korespondencyjny a przyznana kwota zasiłku wypłacona na konto bankowe i będzie obejmowała sumę wszystkich kwartałów, które upłyną w trakcie trwania procedury rozpatrywania twojego wniosku, aż do bieżącego kwartału.

Następnie, po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, urząd SVB będzie wypłacał ci na bieżąco kwotę przyznanego zasiłku, pod warunkiem że będziesz nadal pracować u holenderskiego pracodawcy. Później, co jakiś czas, urząd SVB będzie wysyłał ci też kolejne formularze weryfikacyjne, w celu potwierdzenia czy nadal należy ci się prawo do zasiłku rodzinnego w Holandii.

Uwaga !!!

Po przyznaniu prawa do zasiłku rodzinnego w Holandii, urząd SVB wymaga powiadamiania go w terminie do 4 tygodni o istotnych zmianach zachodzących w twojej sytuacji rodzinnej, gdyż może to mieć wpływ na jego wysokość lub prawo do otrzymywania. Dokładną listę istotnych dla urzędu SVB zmian otrzymasz od nas w trakcie załatwiania sprawy.

 
KONTAKT

Tel (32) 415 21 50

Tel (32) 417 20 70Imię i nazwisko


Nr. telefonu


e-mail


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez firmę TRANSLATIKA ul. Piwna 14 47-400 Racibórz, celem przekazania mi dokumentów dotyczących wybranej usługi.