Jak załatwić rozłąkowe z Holandii ?

Podobnie jak zwrotu podatku, rozłąkowe z Holandii możesz załatwić u nas na dwa sposoby.

 • Osobiście w siedzibie naszego biura w Racibórzu.

  W takim wypadku koszt usługi wynosi:
  - 130 zł przy opłacie z góry, lub
  - 60 euro jeśli chcesz zapłacić za usługę dopiero po wydaniu decyzji o przyznaniu rozłąkowego przez holenderski urząd podatkowy Belastingdienst. Jeśli wybierzesz opcję opłaty po decyzji, koszt wykonania usługi potrącimy z przyznanej ci kwoty rozłąkowego a resztę wypłacimy na wskazane konto bankowe.

  Aby załatwić rozłąkowe z Holandii bezpośrednio w naszej siedzibie, przyjdź do biura w Raciborzu i zabierz ze sobą następujące dokumenty, zarówno twoje jak i współmałżonka lub partnera podatkowego:

  • dowód osobisty lub aktualny paszport,

  • dokument potwierdzający nadanie holenderskiego numeru podatkowego SoFi / BSN lub ostatni dokument otrzymany z holenderskiego urzędu Belastingdienst,

  • komplet holenderskich kart podatkowych Jaaropgaaf / Jaaropgave za dany rok,

  • jeśli ty lub twój współmałżonek / partner podatkowy mieliście w danym roku również przychody w Polsce lub innym kraju poza Holandią, komplet dokumentów potwierdzających uzyskany przychód.

  Podczas wizyty w naszym biurze poinformujemy cię o jaką kwotę rozłąkowego możecie dokładnie się ubiegać. Jeśli ty i twój współmałżonek lub partner podatkowy zdecydujecie się załatwiać rozłąkowe za naszym pośrednictwem, złożymy w waszym imieniu do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiednie deklarację.

 • Korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną.

  W takim wypadku:
  - całkowity koszt usługi wynosi 60 euro,
  - płacisz dopiero po przyznaniu rozłąkowego przez holenderski urząd podatkowy Belastingdienst,
  - koszt wykonania usługi potrącimy z przyznanej ci kwoty rozłąkowego, a resztę wypłacimy na wskazane konto bankowe.

  Jeśli chcesz załatwić rozłąkowe korespondencyjnie lub pocztą elektroniczną e-mail masz dwie możliwości:

  1. Zrób bezpłatnie kalkulację wysokości rozłąkowego wypełniając formularz online. Bez zobowiazań i przesyłania jakichkolwiek dokumentów.
   Kliknij ten link aby bezpłatnie obliczyć rozłąkowe z Holandii.

   W odpowiedzi otrzymasz na podany adres e-mail:
   - informację o kwocie rozłąkowego o jaką możecie się ubiegać, oraz
   - komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury jego uzyskania.

  2. Jeśli nie masz możliwości wydrukowania dokumentów skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz kontaktowy po prawej a prześlemy ci je pocztą na wskazany adres.

  Otrzymane dokumenty należy wypełnić zgodnie z opisaną w nich instrukcją, dołączyć niezbędne załączniki i odesłać do nas pocztą.

  Po otrzymaniu poprawnie wypełnionego kompletu dokumentów poinformujemy cię o jaką kwotę rozłąkowego z Holandii możecie się dokładnie ubiegać. Poprosimy cię również o potwierdzenie czy chcesz załatwiać rozłąkowe za naszym pośrednictwem. Jeśli tak, to złożymy w waszym imieniu do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiednie deklarację.

Po rozpatrzeniu sprawy przez holenderskie władzę podatkowe, ty i twój współmałżonek lub partner podatkowy otrzymacie decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag / Aanslag z informacją o przyznanej wam kwocie zwrotu podatku i rozłąkowego z Holandii. Wkrótce po jej wydaniu otrzymacie również na podane nam konto bankowe przelew pomniejszony o koszt usługi, czyli kwotę 60 euro. Średni czas oczekiwania na wydanie decyzji wynosi od 3 do 6 miesięcy.

Dowiedź się również:

Co to jest rozłąkowe z Holandii ?

Jakie warunki/wymogi trzeba spełniać aby uzyskać, ubiegać się o rozłąkowe z Holandii ?

Ile wynosi rozłąkowe z Holandii ?

Jak załatwić rozłąkowe z Holandii ?

 

KONTAKT

Tel (32) 415 21 50

Tel (32) 417 20 70Imię i nazwisko


Nr. telefonu


e-mail


Wypełnij pola poniżej jeśli chcesz otrzymać dokumenty również tradycyjną pocztą.

Ulica i nr domu


Kod pocztowy i miasto


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem.