Jak załatwić rozłąkowe z Holandii ?

Rozłąkowe  z Holandii możesz załatwić u nas na dwa sposoby:

 • W siedzibie naszego biura w Racibórzu ulica Stefana Batorego 7/5.

  W takim wypadku całkowity koszt usługi wynosi 200 zł i jest płatny podczas wizyty w naszym biurze.

  Aby załatwić rozłąkowe bezpośrednio w naszej siedzibie, przyjdź do biura w Raciborzu i zabierz ze sobą następujące dokumenty:

  • dowód osobisty lub aktualny paszport,

  • numer konta bankowego na który chcesz otrzymać rozłąkowe z Holandii,

  • dokument potwierdzający nadanie ci holenderskiego numeru podatkowego SoFi / BSN lub ostatni dokument otrzymany z holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst,

  • komplet dokumentów potwierdzających całkowity dochód uzyskany za dany rok w Polsce.

  Podczas wizyty w naszym biurze poinformujemy cię o jaką kwotę rozłąkowego z Holandii możesz faktycznie się ubiegać. Jeśli zdecydujesz się załatwiać rozłąkowe za naszym pośrednictwem złożymy w twoim imieniu do holenderskiego urzędu podatkowego Belastingdienst odpowiednią deklarację.

 • Korespondencyjnie.

  W takim wypadku całkowity koszt usługi wynosi 200 zł i jest płatny przelewem na nasze firmowe konto, po otrzymaniu kompletu dokumentów niezbędnych do realizacji usługi.

  Aby załatwić rozłąkowe korespondecyjnie wypełnij nasz formularz online, który znajdziesz poniżej. Formularz ten wypełnisz bez przesyłania nam jakichkolwiek dokumentów i zobowiązań.

  Kliknij TUTAJ aby ubiegać się o ROZŁĄKOWE Z HOLANDII

  W odpowiedzi, otrzymasz od nas wiadomość e-mail zawierającą:

  • informację o dokładnej kwocie rozłąkowego z Holandii o jakie możesz się ubiegać, oraz

  • odpowiedni komplet formularzy umożliwiających ci jego uzyskanie.


  Jeśli zdecydujesz się ubiegać o rozłąkowe za naszym pośrednictwem:
  - wydrukuj formularze z naszej wiadomości e-mail,
  - podpisz i wypełnij je zgodnie z dołączoną instrukcją,
  - dołącz wskazane kserokopię twoich dokumentów, i
  - odeślij komplet pocztą na adres naszego biura.

  Jeśli nie masz możliwości samodzielnego wydrukowania przesłanych ci poprzez e-mail formularzy, skontaktuj się z nami telefonicznie lub wypełnij formularz kontaktowy po prawej, a prześlemy ci je pocztą pod wskazany adres.


Poniżej dokładny opis procedury załatwienia rozłąkowego z Holandii drogą korespondencyjną.

KROK 1 - weryfikacja dokumentów

Po otrzymaniu twojej przesyłki, sprawdzimy czy przesłane nam dokumenty są kompletne i umożliwiają rozpoczęcie realizacji usługi.

Jeśli NIE, poprosimy cię o ich uzupełnienie.
Jeśli TAK, otrzymasz od nas wiadomosć e-mail z informacją o numerze konta bankowego, na który należy dokonać przelewu za wykonanie usługi.

KROK 2  - potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji

Po zaksięgowaniu twojej wpłaty na naszym koncie, jako potwierdzenie przyjęcia twojego zlecenia do realizacji, prześlemy ci drogą pocztową oryginał umowy zlecenia na wykonanie usługi.

KROK 3 - rejestracja konta bankowego do wypłaty zwrotu podatku z Holandii

Następnie otrzymasz od nas wiadomości e-mail, w której prześlemy ci specjalne pismo służacę do rejestracji twojego konta bankowego, do otrzymywania przyszłych wypłat pieniędzy z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii. W tym celu, pismo to będziesz musiał(a) wydrukować i przesłać do Holandii, pod wskazany przez nas adres.

KROK 4 - przesłanie twojej deklaracji do urzędu Belastingdienst w Holandii

Po przeprowadzeniu pierwszych 3 KROKÓW, wypełnimy twoje holenderskie zeznanie podatkowe i prześlemy je do urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii.

KROK 5 - wydanie decyzji i wypłata zwrotu podatku na konto bankowe

Ostatecznie, po rozpatrzeniu twojej sprawy przez holenderskie władzę podatkowe, otrzymasz z Holandii pocztą decyzję o nazwie Voorlopige Aanslag lub Aanslag z informacją o przyznanej ci kwocie rozłąkowego.

Wkrótce po wydaniu decyzji, otrzymasz też przelew przyznanego ci rozłąkowego na konto bankowe zgłoszone w KROKU 3 niniejszej procedury. Przelew ten otrzymasz bezpośrednio z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii, bez naszego pośrednictwa.

Informujemy jednocześnie, że średni czas oczekiwania na wydanie decyzji o przyznaniu rozłąkowego z Holandii wynosi od 3 do 6 miesięcy.

 
KONTAKT

Tel (32) 415 21 50

Tel (32) 417 20 70Imię i nazwisko


Nr. telefonu


e-mail


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu, przez firmę Biuro Rozliczeń Zagranicznych ul. Stefana Batorego 47-400 Racibórz, celem przekazania mi dokumentów dotyczących wybranej usługi.